תקנון תחרות האתגר

השתתפות בתחרות האתגר מהווה אישור מצד המשתתפים כי הם מסכימים לתנאי התקנון ומקבלים עליהם כל שינוי שיעשה בתנאים ע"י האמן.
הפעילות תתקיים עד לתאריך 15/3/23 אז יוכרז המשתתף שזכה בהכי הרבה צפיות ולייקים במועד זה.
"הפרס"
כרטיס טיסה זוגי לפריז פלוס לינה שלושה לילות במלון (למועד המופע בלבד 24/3/23 עד 27/3/23)
1. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב הסכמה לפרסום שמו והתכנים שהעלה ללא תמורה או תגמול כלשהם וללא הגבלת זמן וכי הינו מוותר על כל טענה כנגד האמן ומי מטעמו.
2. על הזוכים להיות מעל גיל 18, תושבי מדינת ישראל ובעלי דרכון בתוקף.
3. הזוכים פותרים את האמן ומי מטעמו מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות כולל אחריות רפואית, נזקים והוצאות שאם וחלילה יגרמו להם במהלך הטיסה ו/או השהיה בפריז.
4. הפרס אינו ניתן להעברה למועד אחר/אדם אחר.
5. הזוכה מאשר כי הוא בעל הזכויות בתכנים והינו רשאי למסור אותם.
6. הזוכים מתחייבים לשמור על כבודו ופרטיותו של האמן במהלך הטיסה והשהיה המשותפת בפריז ולא יעבירו כל מידע, הקלטה או צילום לכל גורם ללא אישורו של האמן.

אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה תעלו את הצאלנג שלכם לטיקטוק ותייגו את סטפן